Warsztat: Efektywny handlowiec; sprzedaż (aspekty psychologiczne)

 

      

 

Szkolenie ma na celu zwiększenie skuteczności uczestników w pozyskiwaniu klientów.
Kładzie nacisk na aspekty psychologiczne każdej osoby, która zajmuje się sprzedażą. Pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału handlowców dzięki umiejętności wykorzystania swoich atutów i dobrej organizacji. To przekłada się na większą efektywność w realizacji celów sprzedażowych.

Dla kogo skierowane jest to szkolenie?
Szkolenie polecam osobom, które zajmują się sprzedażą, mają bezpośredni kontakt z klientami i budują z nimi długotrwale relacje. Mogą to być zarówno handlowcy pracujący w zespołach sprzedażowych, jak i przedsiębiorcy, którzy sami pozyskują klientów; osoby początkujące bądź doświadczeni handlowcy, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność.

Korzyści dla organizacji:

 • Lepsze wyniki sprzedażowe. Szkolenie zwiększa skuteczność handlowców, co przekłada się na wyższe przychody i zyski dla firmy.
 • Bardziej efektywni handlowcy szybciej reagują na zmiany rynkowe, co zwiększa konkurencyjności firmy na rynku.
 • Lepsze wykorzystanie potencjału zespołu sprzedażowego
 • Bardziej zaangażowani handlowcy i zmotywowani do ciągłego rozwoju
 • Lepsza atmosfera w pracy, handlowcy odczuwają wyższą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Korzyści dla pracowników:
 • Lepsza znajomość swoich atutów jak i obszarów do rozwoju, co jest przydatne nie tylko w kontekście zawodowym, ale również w życiu osobistym.
 • Wyższa pewność siebie, która przekłada się na skuteczniejsze działania i lepsze radzenie sobie z trudnościami w procesie sprzedaży.
 • Mniejszy stres. Umiejętność organizacji i przygotowania się do procesu sprzedaży pomaga handlowcom lepiej zarządzać swoim czasem, unikać nadmiernego stresu i przeciążenia.
 • Wyższe kompetencje w zakresie organizacji, planowania, zarządzania czasem, dążenia do celu
 • Wyższa zdolność adaptacji do zmieniających się warunków i wymagań

Zapytaj o warsztat "Efektywny handlowiec"   Formularz Kontaktowy

Przykładowy program szkolenia, który zostanie zmodyfikowany do potrzeb Twojej firmy:

 • Przygotowanie mentalne, merytoryczne do sprzedaży
 • Wyznaczanie osobistych celów
 • Priorytety – jak nie stracić rozpędu sprzedażowego
 • Mapa procesu sprzedaży- planowanie dnia pracy
 • Analiza kominu sprzedaży - planowanie strategiczne
 • Emocje źródło mocy lub nasze ograniczenia na drodze do celu
 • Indywidualny styl pracy handlowca​

  Warsztat: Radzenie sobie ze stresem, uniknięcie wypalenia zawodowego

 

       - materiał o stresie


Rzeczywistość w jakiej obecnie funkcjonujemy jest wysoce zmienna, niejednoznaczna przez to mamy trudności w w planowaniu, podejmowaniu decyzji i realizacji założonych celów.  Wielu osób działa obecnie w atmosferze silnego stresu i na granicy wypalenia. Jednak często ich duży wysiłek w pracę wcale nie przekłada się na wyniki.

Głównym celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i przećwiczenie umiejętności jak sobie radzić w stresie i jak budować odporność psychiczną po to by skuteczniej funkcjonować w obecnej rzeczywistości i czerpać więcej satysfakcji z życia.

Do kogo skierowane jest to szkolenie :

 • Szkolenie przewidziane jest dla każdego, kto chce nauczyć się skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem, a zwłaszcza dla osób pracujących w stresujących warunkach, które czują się na progu wypalenia.
Korzyści dla organizacji:
 • Zwiększona efektywność pracowników. Osoby, które skutecznie radzą sobie ze stresem podejmują lepsze decyzje i lepiej funkcjonują w zespołach.
 • Łatwiejsza adaptacja na zmiany i elastyczność firmy: Pracownicy, którzy zbudowali odporność psychiczną są lepiej przygotowani do adaptacji do nowych warunków i wymagań zawodowych.
 • Lepsza atmosfery w miejscu pracy, mniej konfliktów o zabarwieniu silnie emocjonalnym
 • Lepsza obsługa klienta i relacje sprzedażowe. Pracownicy, którzy radzą sobie ze stresem są bardziej skoncentrowani na potrzebach klientów i potrafią lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach.
 • Poprawa wizerunku firmy  (Employer Branding). Organizacja, która dba o Well-being swoich pracowników
Korzyści dla pracowników:
 • Zmniejszenie napięcia emocjonalnego  i zwiększenie zadowolenia z codziennych zadań
 • Lepsze zdrowie psychiczne, ogólne samopoczucie
 • Zbudowanie odporności psychicznej, lepsze radzenie sobie z trudnościami, lepsze decyzje
 • Lepsze relacje i współpraca
Zapytaj o warsztat "Zarządzanie stresem"   Formularz Kontaktowy

Przykładowy program szkolenia, który zostanie zmodyfikowany do potrzeb Twojej firmy:

 • Wstęp – współczesne wyzwania i obawy
 • Czym jest stres - nasza codzienność czy błąd „oprogramowania”
 • Ja w stresie ; Co jest moim stresorem.  Indywidualny styl funkcjonowania w stresie
 • Wybrane strategie radzenia sobie ze stresem :
 • Techniki redukujące napięcie
 • Praca z przekonaniami i krytykiem wewnętrznym
 • Kreatywne metody rozwiązywania problemów
 • Zakończenie- moje źródła energii, osobiste rozwiązania


Warsztat: Techniki twórczego myślenia - atut w działaniach biznesowych     kreatywność


 • Wraz z wkroczeniem w nasze życie zawodowe AI pracownicy potrzebują nieco innych kompetencji niż przed erą sztucznej inteligencji. Jedną z nich jest kreatywność, w tym niekonwencjonalne rozwiązywanie problemów. Jak każdą kompetencję można ją rozwijać. Potrzebne są jednak do tego odpowiednie warunki. Można sprawić, że pracownicy będą mieli więcej dobrych pomysłów i tym samym zyskać ogromną przewagę konkurencyjną. Stanowi to jeden z najlepszych sposobów wpływających na rozwój firmy. Te szkolenie odwołuje się do osobistego doświadczenia i ma charakter narzędziowy. Uczestnicy będą mieli możliwość doświadczyć użyteczności poszczególnych ćwiczeń i wybrać, te które najlepiej pasują do charakteru ich pracy.

Dla kogo skierowane jest szkolenie

 • Szkolenie to jest przeznaczone dla każdego, kto chce rozwijać myślenie kreatywne, kto rozwiązuje problemy wymagające niekonwencjonalnego podejścia. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za działania marketingowe, projektującą nowe produkty, usługi, kimś kto usprawnia procesy wewnątrz organizacji zyskasz dzięki niemu narzędzia pozwalające generować nowe pomysły i wdrażać je w życie. Wzmocni ono Twoją chęć do poszukiwania nowych rozwiązań oraz ułatwi ci twórczą współpracę w ramach zespołu.

Korzyści dla organizacji
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej we współczesnym zmiennymi i ostro rywalizującym otoczeniu
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie kluczowych problemów przez pracowników.
 • Większe zaangażowanie pracowników i wychodzenie z inicjatywą
 • Większe poczucie zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy
 • Wzrost świadomości jakie warunki potrzebne są by wdrażać kreatywne myślenie i innowacyjne działania
 • Wzmocnienie wizerunku organizacji nastawionej kreatywność i innowacyjność


Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie kompetencji jaką jest kreatywność
 • Umiejętność niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów, pozyskanie nowych narzędzi
 • Łatwiejsze zaakceptowanie zmian i otwartość na nie
 • Wyższa satysfakcja z pracy

Zapytaj o warsztat: "Techniki twórczego myślenia"   Formularz kontaktowy
Przykładowy program warsztatu:

 • 1. Wstęp - rozgrzewka kreatywna
 • 2. Kreatywność a neurobiologiczne aspekty ludzkiego umysłu i odwzorowanie zasad jego funkcjonowania w zespołach
 • 3. Wybrane techniki twórczego myślenia
 • Technika Walta Disneya
 • Metody zaczerpnięte od Leonardo de Vinci
 • Praca z metaforą
 • 6 kapeluszy de Bono
 • Ćwiczenia coachingowe wspierające indywidualną kreatywność
 • 4. Ryzyko i odwaga w działaniu poza schematem
 • 5. Rozpoznawanie schematów, nawyków utrudniających kreatywność
 • Praca na poziomie przekonań
 • 6. Podsumowanie
 • 7. Refleksje, Wnioski do zastosowania
 

  Warsztat: Zarządzanie procesem zmiany w organizacji

 

       - materiał o zmianie


Żyjemy w coraz bardziej zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu. Technologia znacznie ten proces przyśpieszyła. By sobie skutecznie radzić w otaczającej nas rzeczywistości potrzebujemy dziś szczególnie elastycznego myślenia, czyli otwartości na zmiany i umiejętności ich wprowadzania.

To szkolenie dostarcza szeregu technik i narzędzi pozwalających skutecznie przeprowadzić zmianę w organizacji. Kładzie nacisk na aspekty psychologiczne. Uczestnicy będą mieli możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania i wdrażaniem zmian w organizacji, w tym  radzenia sobie z oporem i budowaniem zaangażowaniem pracowników.

Do kogo skierowane jest to szkolenie :

 • Szkolenie przewidziane jest dla leaderów, którzy chcą się nauczyć skutecznych strategii przeprowadzania zmian w organizacji.
Korzyści dla organizacji:
 • Lepsze przygotowanie firmy do wprowadzenia zmian i wykorzystanie potencjału jaki za sobą niosą
 • Skuteczniejsze wdrożenie strategii wprowadzenia zmian dzięki świadomości aspektów psychologicznych i wykorzystaniu dobrych praktyk HR
 • Lepsze radzenie sobie z oporem przed zmianami
 • Większe zaangażowanie pracowników w proces zmiany
Korzyści dla pracowników:
 • Lepsze zrozumienie celów i korzyści wynikających z wprowadzenia zmian w firmie
 • Mniejszy stres związany z nadchodzącymi zmianami
 • Lepsza atmosfery w miejscu pracy
 • Podniesienie swoich kompetencji związanych z zarządzaniem zmianą
Zapytaj o warsztat  "Zarządzanie procesem zmiany"  Formularz Kontaktowy

Przykładowy program szkolenia, który zostanie zmodyfikowany do potrzeb Twojej firmy:

 • Ocena gotowości organizacji do zmiany
 • Namierz nastawienie do zmian w twojej organizacji
 • Opór przed zmianą, jak sobie z nim radzić
 • Emocje w zmianie i ich wpływ na przebieg procesu
 • Zmiana jako proces
 • Budowanie zaangażowania i atmosfery wspierającej zmianę.
 • Przeorganizowanie - budowanie nowych nawyków organizacyjnych
 • Utrwalanie zmiany
 • Wnioski

  Warsztat: Efektywny zespół (w oparciu o testu osobowości PERSO.IN)

 

       Uczestnicy w oparciu o indywidualny test osobowości będę mieli możliwość poznać lepiej zarówno siebie jak i innych członków zespołu. Dzięki możliwości wykorzystania  tej  wiedzy w praktyce zwiększą swoje kompetencje w zakresie właściwej komunikacji, udzielania informacji zwrotnej i rozwiązywania konfliktów. Dowiedzą się też jak budować pozytywną atmosferę w zespole oraz wspierać rozwój i osiąganie celów członków zespołu.
Szkolenie zwiększa świadomości różnorodności ludzkich potrzeb i zachowań oraz pokazuje jaki potencjał jest w zróżnicowanym zespole.

Do kogo skierowane jest to szkolenie :

 • Szkolenie jest pomyślane dla liderów oraz członków ich zespołów, czyli dla wszystkich osób, którzy pracują wspólnie i chcą lepiej się komunikować i współpracować.

Korzyści dla organizacji:
 • Zwiększenie efektywności poprzez lepsze dopasowanie zdań do osobowości pracowników i skuteczniejszą komunikację.  Zespoły są w stanie lepiej wykorzystać posiadane zasoby i  sprawniej realizować  cele firmy
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów dzięki dzieleniu się poglądami i wykorzystywaniu umiejętności poszczególnych członków zespołu
 • Zwiększenie innowacyjności. Poprawa komunikacji i współpracy w zespole sprzyja wymianie pomysłów i  generowaniu innowacyjnych rozwiązań.
 • Lepsza atmosfery pracy, zmniejszenie ilości konfliktów i skuteczniejsze rozwiązywanie tych, które się pojawią. Uczestnicy szkolenia lepiej rozumieją i szanują różne typy osobowości i związane z nimi zachowania
 • Wzrost poziomu integracji pracowników z firmą.  Pracownicy, którzy pracują w dobrze współpracujących zespołach chętniej zostają w firmie na dłuższy czas.
Korzyści dla pracowników:
 • Lepsza współpraca i relacje: co zwiększa satysfakcjonuje z pracy.
 • Wyższe kompetencje w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Te umiejętności są  wartościowe zarówno w miejscu pracy, jak i  w życiu osobistym
 • Odkrycie swoich mocnych strony i obszarów do poprawy, co jest fundamentem do planowania rozwoju zawodowego i kariery
 • Możliwość uczenia się od innych co znacznie przyśpiesza proces nauki.  Otwarta komunikacja i współpraca w zespole umożliwia wzajemne uczenie się od siebie, wymianę wiedzy
Zapytaj o warsztat "Efektywny zespół "   Formularz kontaktowy 
Przykładowy program szkolenia, który zostanie zmodyfikowany do potrzeb Twojej firmy:
 • Osobowość – teoria Wielkiej Piątki (możliwe przewagi i ryzyka)
 • Omówienie raportów indywidualnych członków zespołu
 • Mój styl komunikacji
 • Jak mieć dobry kontakt z innymi
 • Aktywne słuchanie i zadawanie pytań czyli sztuka prowadzenie konwersacji
 • Dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnej
 • Natura konfliktu, Jak asertywnie się komunikować?
 • Zarządzanie emocjami w relacjach

 

Warsztat Kreatywne narzędzia : OBRAZ I METAFORA W PRACY TRENERA

 
 


Szkolenie, które prowadzę z trenerką Kariną Świderską w ramach szkoleń Klubu Trenerów Biznesu.
Tu znajdziecie więcej informacji  SZKOLENIE